علاقه مندان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت همایش به نشانی ir2024.icis.www مراجعه فرمایند.