ثبت بیش از ۸۷ هزار آزمایشگاه و تجهیزات در «شاعا»/فراخوان ارائه پیشنهاد به ستاد ملی «اکسپو» ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

ثبت بیش از ۸۷ هزار آزمایشگاه و تجهیزات در «شاعا»/فراخوان ارائه پیشنهاد به ستاد ملی «اکسپو»

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ هزار آزمایشگاه و بیش از  ۷۷ هزار تجهیزات در «شبکه آزمایشگاهی علمی ایران» یا «شاعا» ثبت شده است، گفت: ضروری است که تقویت آزمایشگاه‌های مرکزی را دنبال کنیم.

رویدادها


اطلاعیه‌ها