برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص چهارمین کنفرانس تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی

برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص چهارمین کنفرانس تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی

برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص چهارمین کنفرانس تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر بهشتی مدیر کل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر علیایی معاون محترم  دفتر و رئیس ستاد شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)، جناب آقای دکتر احمد آقایی رئیس محترم انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران، سرکار خانم دکتر بوکائی رئیس محترم دانشگاه الزهرا و هیأت‌های همراه برگزار شد. مقرر گردید نشست مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های مرکزی نیز با برگزاری کنفرانس همزمان شود. همچنین برای اولین بار کنفرانس بین‌المللی با حضور اساتید و صاحب‌نظران داخلی و خارجی در حوزه آزمایشگاهی برگزار خواهد شد.