انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران ضمن تقدیر و تشکر از تمامی اساتید، مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه­‌های علمی دانشگاه‌­ها و مراکز علمی سراسر کشور، دانشجویان و تمامی فعالان حوزه آزمایشگاهی که در مراسم روز ملی آزمایشگاه و بزرگداشت حکیم اسماعیل جرجانی (که به صورت مجازی در تاریخ  30/01/1401 با همکاری شبکه آزمایشگاه‌­های علمی ایران (شاعا) و همکاری و میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد) شرکت داشتند، خواهشمند است جهت دریافت گواهی حضور در مراسم روز ملی آزمایشگاه، مشخصات خود را (نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره تماس،  دانشگاه محل خدمت، پست سازمانی، مقطع تحصیلی و آدرس ایمیل) به آدرس ایمیل ilrs.2018.um@gmail.com   ارسال نمایند.