کارگاه حفاظت دربرابر تابش و اثرات زیست شناختی ناشی از پرتوگیری

زمان برگزاری: چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه 1400، ساعت: 9 الی 13

کارگاه حفاظت دربرابر تابش و اثرات زیست شناختی ناشی از پرتوگیری

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار می‌کند.

جهت دانلود فرم ثبتنام اینجا کلیک کنید.