کارگاه DLS

زمان برگزاری: سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه 1400، ساعت: 9 الی 13

کارگاه DLS

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار می‌کند.

جهت دانلود فرم ثبتنام اینجا کلیک کنید.