"پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران" در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت 1403 توسط مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در شهر تهران - دانشگاه تهران برگزار می گردد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://pps5.ut.ac.ir/  مراجعه فرمایند.