دریافت گواهی حضور در مراسم بزرگداشت هشتمین دوره روز ملی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها علمی و وبینارهای آموزشی جانبی

دریافت گواهی حضور در مراسم بزرگداشت هشتمین دوره روز ملی آزمایشگاه‌ها و کارگاه ها

به استحضار می رساند گواهی حضور در مراسم بزرگداشت هشتمین دوره روز ملی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها علمی و همچنین وبینارهای آموزشی جانبی در سامانه ثبت نامی قابل دسترسی می باشد.

لازم به ذکر است در صورتیکه گواهی‌های افرادی که به دلیل عدم ثبت‌نام اولیه و یا عدم درج نام در اسکای روم و ... قابل دسترسی نباشد و در جلسه حضور داشته‌اند مشخصات زیر را حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه به آدرس زیر: conf.office@uma.ac.ir ایمیل فرمایند تا نسبت به بررسی و صدور گواهی آنان اقدام گردد.

  • نام و نام خانوادگی
  • کد ملی
  • دانشگاه یا موسسه مربوطه
  •  آی دی  واردشده به فضای اسکای روم