برگزاری کارگاه ضرورت اجرای HSE در مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزاری کارگاه ضرورت اجرای HSE در مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کارگاه ضرورت اجرای HSEدر مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، با همکاری انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران و مدیریت امور آزمایشگاه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا، در روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا برگزار شد و کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه حضور یافتند.

آقای دکتر رسولی فرد عضو هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران، عضو هیات علمی و رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان و دبیرکارگروه HSE شاعای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، به عنوان مدرس کارگاه در خصوص ایمنی در آزمایشگاه ها، کار با مواد شیمیایی و بیولوژی ، پسماندهای شیمیایی و میکروبی و روش دفع آنها ، ریزش های مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها و نحوه درست جمع کردن آن مواد و مواردی در خصوص کارگاه های برق و مکانیک به توضیحات مبسوطی پرداختند. در پایان کارگاه، حاضرین در جلسه سوالات خود را مطرح کرده و توسط مدرس کارگاه پاسخ داده شد.