در جلسه ای که به میزبانی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری  در روز سه شنبه 22 آذر ماه 1401 و مقارن با هفته پژوهش در سالن همایش های نمایشگاه بین المللی و همزمان با نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تجهیزات ساخت داخل برگزار شد، دبیر انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران شرکت کرد. در این نشست  با عنوان بازآفرینی نقش انجمن‌های علمی و ایجاد هم‌افزایی بین آنها ،ابتدا معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، آقای دکتر صالحی سخنرانی کرد. ایشان در صحبت های خود ضمن توضیح عملکرد و وضعیت انجمن ها، به نکات کلیدی و هدف گذاری شده ای اشاره داشت از جمله : نقش انجمن ها و شوراهای مشورتی با حضور نمایندگان انجمن ها در سیاست گذاری های کلان دولت و تبیین جایگاه انجمن ها  و تاثیرگذاری آنها در پیشبرد و اجرای برنامه های دولت، حضور پررنگ انجمن ها در عرصه های بین المللی به ویژه کسب کرسی های بین المللی ، کمک و همیاری انجمن ها در تدوین و بازنگری سرفصل های آموزشی دروس دانشگاهی که وزارت به طور جدی از آنها حمایت خواهد کرد.

در ادامه اقای دکتر قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و رئیس شورای انجمن های علمی صحبت هایی در خصوص نقش انجمن های علمی و اهمیت حضور آنها در تصمیم گیری ها ارائه کرد. در ادامه تعدادی از انجمن ها مسائل و مشکلات پیش رو را مطرح کرده و راه کارهایی هم به صورت پیشنهاد ارائه دادند. در پایان دکتر صالحی ضمن جمع بندی موارد مطرح شده  بر لزوم فعالیت های همه جانبه و هدفمند تمامی انجمن ها تاکید داشته و تداوم این قبیل نشست ها را امری ضروری اعلام کرد.