با سلام و احترام 

به استحضار می رساند فایل گواهی‌های سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی آماده و در سامانه پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با لینک زیر که به پیوست تقدیم شده است،  آپلود شده و با کد ملی قابل دسترسی و دانلود می باشد.

http://workshop.uma.ac.ir/certificate/public/