انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با مشارکت شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) به میزبانی و همکاری دانشگاه شیراز برگزار می‌کند:

بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی   یکشنبه 29 فروردین 1400- دانشگاه شیراز

جهت دریافت فایل برنامه سخنرانی‌ها اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت دستورالعمل انتخاب آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های علمی و کارشناس آزمایشگاهی نمونه مؤسسات اینجا کلیک نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد مراسم بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه اینجا کلیک کنید.

حامیان برگزاری روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی

                           شرکت مبنا طیف

       

                   شرکت وارش شیمی بهار

  

               شرکت آرمان آفرین آزما