کارگاه مذکور برای اعضای رسمی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران، رؤسای آزمایشگاه مرکزی عضو رسمی انجمن رایگان می‌باشد. خواهشمند است پس از تکمیل ثبت‌نام و فایل ورد شرکت در کارگاه (برای دریافت اینجا کلیک کنید)، اطلاعات خود را به آدرس ایمیل ilrs.2018.um @ gmail.com ارسال فرمایید.