به گزارش خبرنگار مهر، حسگرهای رطوبت و دما کاربردهای وسیعی در پوشاک، بهبود زخم و همچنین رصد وضعیت بیمار دارند در همین راستا گروهی از محققان با کمک صادق حسن پور، مریم جهانشاهی، ژینا حدیثی و محسن اکبری یک روش چند مرحله ای غوطه ور سازی پوشش برای تولید نخ هایی از جنس پنبه با نانوذرات حاوی پوشش اتیلن پرولین فلوئوردار(FEP)ابداع کرده اند.

پوشش FEP وابستگی خوانش دما به رطوبت را از بین می برد. در مرحله بعد با ادغام نخ های دارای پوششFEP و نخ های بدون پوشش در یک بستر حسگری، یک سنسور هیبریدی دما و رطوبت ساخته شد.

پلتفرم حسگری مذکور قادر به سنجش سریع رطوبت نسبی در طیف ۳۰ تا ۸۰ درصد و تغییرات دمایی در بازه ۲۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد است. همچنین عمر این حسگر نیز ۶ ماه است.

برای نشان دادن امکان‌سنجی استفاده از سنسور در پایش زخم، حسگرهای RH و دما در پانسمان‌های زخم مبتنی بر سیلیکون سفارشی ادغام شدند.

حسگرهای مبتنی بر نخ هیچ تأثیر منفی بر سلول ها ندارند که نشان دهنده مناسب بودن برای کاربرد در بهبود زخم است.