تماس با ما

با ارسال نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات ما را در ارایه خدمات هرچه بهتر یاری فرمایید

آدرس دبیرخانه انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

آذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دکتر قنادی، میدان دانشجو، دانشگاه مراغه، ساختمان دانشکده علوم پایه، طبقه دوم، دبیرخانه انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران.

کد پستی: 5518779840

شماره تماس: 04137279005

  • آدرس ایمیل: info@ilrsociety.com
  • آدرس ایمیل: ilrs.2018.um@gmail.com
ارسال